Danes godujeta Peter in Pudencijana.


Vremenski pregovori za danes, devetnajstega maja (veliki traven)

Brez dežja Pankrac in Urban, up dobre trgatve je dan.

Če je na Urbana lepo, rado suši se poleti seno.

Če na Urbana sonce sije, jesen polne sode nalije.

Če se Urbanu sonce zahoče, bo tudi poletje suho in vroče.

Če Urban greje zelo, trgatev dobra bo.

Če Urban suši in Vid mokri, bo prav za žejne ljudi.

Kakor je vreme Urbana, tako bo tudi malga srpana.

Na Urbana sonce gorko, obilno vina, ki bo sladko, če pa ta dan prirosi, trta le cviček rodi.

O Urbanu se mora trta videti s hriba v hrib.

Urban glive v zemljo meče, Primož jih pa povleče.

Urban jasen, jeseni hasen.

Urbanovo sonce in Vidov dež, na dobro leto upati smeš.Pregovori za naslednjih 14 dni

31.5. Kocjan gobe seje in v zemljo da, Primož pa pobrana.

1.6. Lepo vreme prvega dne, kmetje se letine vesele.

Ljudske modrosti za ta mesec

Sušec suši, mali traven deži, veliki hladi.

Sončen je april in suh, bo maj za lepo vreme gluh.

Velikega travna če pogosto grmi, se kmet dobre letine veseli.

Majnika dosti dežja, obeta jeseni dosti vsega.

Maja mora biti tri dni mrzlo, če ni na začetku, je ob koncu tako.

Kadar pride mesec maj, vpraša, če je še v kašči kaj.

Hladen majnik ti gotovo da slame dosti in tudi sena.

Če maj se z vročino začenja, mraz še po Urbanu rad ne jenja.

Če je majnika lepo, je dobro za kruh in seno.

Veliki traven moker, rožnik pa mlačen, kmet bo to leto žejen in lačen.

Velikega travna mokrota, malega srpana suhota.