Danes, osemnajstega junija (rožnik), godujejo Amand, Ljubo, Marcelijan in Marko.Pregovori za naslednjih 14 dni

23.6. Kakor vreme kresnic, tolko bo tudi žanjic.

23.6. O kresu se mora vrabec že v prosu skriti.

24.6. Dež na Šentjanža, slabo letino nareja, sonce naj se raje pratiki smeje.

24.6. Kolikor dni kukavica še po kresu kuka, toliko tednov po Mihaelu v roke ne huka.

24.6. Pred kresom prosi, naj deži, potem prositi treba ni.

24.6. Do kresa suknjo oblači, po kresu jo pa seboj vlači.

24.6. Če vinska trta ne cvete kersnika, ostane lesnika.

24.6. Če na kresni dan dežuje, orehom slabo prerokuje.

24.6. Ako na Ivanje brli, po Ivanju kipi.

27.6. Kadar na Ladislava dežuje, dež še dolgo kraljuje.

2.7. Ako 2. julija v dežju leto obiskuje, s hriba v tedne oznanjuje.

2.7. Ako je drugi dan malega srpana grdo, še štirideset dni bo mokro.

2.7. Ako je drugi dan tega meseca lepo, štirideset dni bo tako.

Vremenski pregovori za rožnik

Veliki traven moker, rožnik pa mlačen, kmet bo to leto žejen in lačen.

Rožnik deževen, viničar reven.

Rožnika mrzlo deževanje, slabo za vino in panje.

Preveč dežja v rožnem cvetu ni nič kaj po volji kmetu.

Sever, ki ta mesec vleče, obilo žita povleče.

Junija toliko dežuje, da zadnji koreninici zadostuje.

Če rožnika toplo dežuje, kašče in uljnjake napoveduje.

Če rožnika sonce pripeka, pohlevno deži, veliko obeta žita, strdi.

Če junija sonce pripeka in vmes dežek rosi, ni treba se bati teka, obilno zemlja rodi.

Kakor vreme rožnika mini, taka se grudna ponovi.